HAKKIMIZDA

Neşe ve Çocuk Dünyası, Antalya anaokulları olarak okul öncesi eğitimin; eğitim hayatının başlangıcı olması ile birlikte çocukların kişilikleri ve yaşama bakış açılarını etkileyen bir gelişim süreci olduğunu benimsemektedir.

   

Amacımız, Türk ve yabancı uyruklu çocukların olduğu ortamda çok kültürlü ve çok dilli bir iletişimle birlikte, demokratik, bilgiyi araştıran, merak eden, hayal gücü geniş, iç disipline ve benlik saygısına sahip, kendini iyi ifade edebilen özgün bireyler yetiştirebilmek için, çocukların aktif katılımının sağladığı öğretmenlerin ise gizli bir  planlayıcı ve yönlendirici olduğu uygun ortamlar hazırlamaktır.