© 2016 NEŞE VE ÇOCUK DÜNYASI

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

High/Scope Eğitim Yaklaşımı

Kurumumuzda; dünyanın neredeyse her yerinde uygulanmakta olan 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramları rehberlik etmiştir.

High/Scope Programı okul öncesi eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yaptıkları, karar alma mekanizmalarını geliştirdikleri, sorumluluk almayı öğrendikleri, bir ortam oluşturularak destek verilir.
Her gün Planla-Yap-Değerlendir süreci için bir zaman vardır. Bu süreç High/Scope Eğitim Programının önemli bir kısmıdır ve  çocukların planlarını ifade etmelerine, onları gerçekleştirdikten sonra yaptıkları üzerinde düşünmeleri sağlanır.
Günlük programlarımıza açık hava faaliyetlerini (orman,park,okul bahçesi, sahil) dahil ederek farklı mekanlarda düşünmeleri desteklenir.

ÇOKLU ZEKA KURAMI
GEMS PROGRAMI
(Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar)

.

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI
lara kreşleri