EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

High/Scope Eğitim Yaklaşımı
Yaz okulu .jpeg
IMG-20170116-WA0016.jpg
14264825_1580373455591115_88807814171295
14732226_1596082157353578_31727332885576

Kurumumuzda; dünyanın neredeyse her yerinde uygulanmakta olan 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramları rehberlik etmiştir.

High/Scope Programı okul öncesi eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yaptıkları, karar alma mekanizmalarını geliştirdikleri, sorumluluk almayı öğrendikleri, bir ortam oluşturularak destek verilir.
Her gün Planla-Yap-Değerlendir süreci için bir zaman vardır. Bu süreç High/Scope Eğitim Programının önemli bir kısmıdır ve  çocukların planlarını ifade etmelerine, onları gerçekleştirdikten sonra yaptıkları üzerinde düşünmeleri sağlanır.
Günlük programlarımıza açık hava faaliyetlerini (orman,park,okul bahçesi, sahil) dahil ederek farklı mekanlarda düşünmeleri desteklenir.

ÇOKLU ZEKA KURAMI

Eğitim sistemlerinde kullanılan bu kuram 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir model olduğunu söylemektedir.

 

Howard Gardner dokuz yeteneğin bu ölçütleri karşıladığını savunur:

-Sözerl
-Uzamsal
-Mantıksal-Matematiksel
-İçsel
-Müziksel
-Kinestetik
-Sosyal
-Doğasal
-Varoluşsal

SCAMPER Metodu ile Daha İyi Problem Çözme

 

Thomas Edison'a göre  “Bunu daha iyi yapmanın bir yolu var – onu bul.” 

İngilizce kökenli bir kelime olan SCAMPER aslında bir kısaltmadır ve her harf bir düşünce tekniği temsil etmektedir.

-S: Substitude (Yer değiştirme)

-C: Combine (Birleştirme)

-A: Adapt (Uyarlama)

-M: Modify (Değiştirme)

-P: Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma)

-E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

-R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

.

20190723_103333.jpg
 DEĞERLER EĞİTİMİ

  •  Ahlaki değerler

  •  Dürüstlük 

  •  Paylaşım

  •  Sürekli gelişme

  •  Saygı ve sevgi

  •  Hoşgörü ve Nezaket

  •  Fedakarlık ve vefa

  •  Kalite

lara kreşleri